Kumpulan Lagu Daerah Sumatera Utara (Batak)

Kumpulan Lagu Daerah Sumatera Utara (Batak) | Sakuilmu - Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya dan seni adat-istiadat-nya. Di Provinsi ini tinggal berbagai etnis suku, sehingga memperkaya khasanah budaya daerah yang dikenal dengan tarian tor-tor nya ini. Salah satu keragaman yang ada antara lain lagu daerah Sumatera Utara.
Lagu Daerah Sumatera Utara ini didominasi oleh lagu batak. Lagu-lagu daerah Sumatera Utara ini banyak menceritakan tentang hubungan sesama manusia terutama keluarga dan juga mengenai kisah percintaan. Berikut ini paparan lagu daerah dan lirik lagu daerah Sumatera utara.

Lirik Lagu Daerah Sumatera Utara (Batak)

Kumpulan Lagu Daerah Sumatera Utara (Batak)


Lagu Sumatera Utara (Batak) : Butet

Butet, dipangungsian do amangmu ale butet.
Da margurilla da mardarurat ale butet.
Da margurilla da mardarurat ale butet.
Butet,sotung ngolngolan ro hamuna ale butet.
Paima tona manang surat ale butet.
Paima tona manang surat ale butet.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.
Butet, sotung sumolsol roha muna ale butet.
Musunta i ikkon saut do talu ale butet.
Musunta i ikkon saut do talu ale butet.
Butet, haru patibu ma magodang ale butet.
Asa adong da palang merah ale butet.
Da palang merah ni negara ale butet.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.
I doge doge doge i dogei doge doge.

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Sengko Sengko

Sengko sengko dainang
sengko sengko dainang
sengko sengko dainang
sengko inang sengko sengko
trilala trilala
sirege rege tumba
sirege rege tumba
inang sengko sengko
Tudia ma luluan dainang
da goring-goring baen soban da inang
tudia ma luluan dainang
da boru tobing baen dongan
sahat sahat ni solu dainang
sai sahat ma tu bontean da inang
sahat hita mangolu dainang
sai sahat tu panggabean

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Dago Inang Sarge

Dago Inang sarge ... dago inang sarge
Dago inang sarge ...
Dasongoni do ho hape ...(2x)
Tuginjang ninna porda
Da tutoruan pambarbaran
Tuginjang ninna roha
Patutoruhom do sibaran
Tudia ma luluan
Bonani sotul da bahen soban
Tudia ma luluan
Boru sitompul siadopan
Dago Inang sarge ... dago inang sarge
Dago inang sarge ...
Dasongoni do ho hape ...(2x)
...
Habang pidong sibigo
Paihut - ihut aek sibulan
Sai luhut na tapangido
Sai tubu dilehon Tuhan
Sahat - sahat ni solu
Sai sahatma da tu bontean
Leleng hita mangolu
Sai sahat ma tu panggabean
Dago Inang sarge ... dago inang sarge
Dago inang sarge ...
Dasongoni do ho hape ...(2x)

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Mariam Tomong

Salendang madingin jang
Kain panjang ma ditoru
Pangeol ni gonting musongon
Deng kena mangolu
O Mariam tomong dainang si napang masin
O Mariam tomong dainang si napang masin
Metmet dope singkoru
Da nunga dihandang-handangi
Metmet dope singkoru
Da nunga ditandang-tandangi
O Mariam tomong dainang si napang masin
O Mariam tomong dainang si napang masin
Hulangka dua langka
Hundul au maradian
Tangis ahu malungun
Hu ingot ma si poriban
O Mariam tomong dainang si napang masin
O Mariam tomong dainang si napang masin
Ganjang do dalan kuli
Si rodion ni parodi
Godang dona so muli
Rongkap ni naso mangoli
O Mariam tomong dainang si napang masin
O Mariam tomong dainang si napang masin
Ndang markapal ahu
I anggo so kapal Parapat
Ndang mangoli ahu
Anggo so boru Hutabarat
O Mariam tomong dainang si napang masin
O Mariam tomong dainang si napang masin

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Anju Ahu

Anju ahu sai anju ahu ale anggi
Dina muruk manang marsak rohangki
Nang so hupa boa arsak nadi roha
Holongni rohangku sai hot doi
Anju ahu sai anju ahu ale anggi
Engkelmi mambahen pa sonang rohangki
Tung saleleng ahu di lambung mi
Anju ahu sai anju ahu ale anggi

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Lisoi

Dongan sa pang kila laan, o parmitu
dongan sa par ti naonan, o parmitu
ar sak rap mangka lu pahon, o parmitu
to le marap mangan de hon, o parmitu
Lisoi lisoi lisoi lisoi
o parmitu lisoi
lisoi lisoi lisoi lisoi
inum ma tu akmi
Sirupma sirupma dor gukma dor gukma
handit ma galasmi
Sirupma sirupma dor gukma dor gukma
ingkon rumar do i
Lisoi lisoi lisoi lisoi
o parmitu lisoi
lisoi lisoi lisoi lisoi
inum ma tu akmi
Lisoi … !

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Madegdeg Magambiri

Madekdek ma gambiri dahasian.
Sai madekdek tu alaman dahasian.
Molo dung hu be ge soara mi dahasian.
Da lobi au na butong mangan da hasian.
Molo dung hu be ge soara mi dahasian.
Da lobi au na butong mangan da hasian.
Madekdek ma gambiri dahasian.
Sai madekdek so marisi dahasian.
Molo dung hu be ge soara mi dahasian.
Dina modom au marnipi da hasian.
Molo dung hu be ge soara mi dahasian.
Dina modom au marnipi da hasian.
Dina modom au marnipi da hasian.

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Nasonang Do Hita Nadua

Nasonang do hita nadua
Saleleng ahu rap dohot ho
Nang rodi na sari matua
Sai tong ingoton ku doho
Hupeop sude denggani basam
Huboto do tu ahu do roham
Nang rodi na sari matua
Sai tong ingoton ku doho

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Ramba Dia

Ramba dia Ramba muna da ito
Rio rio ramba naposo
Marga dia marga muna da ito
Huso Huso naso umboto
Ala tipang-tipang
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x
Ianggo ramba nami da ito
Parasaran ni ambaroba
Ianggo marga nami da ito
Indada tarpaboa-boa
Ala tipang-tipang
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x
Sada dua tolu dainang
Songon ni dok ni pamilangi
Jongjong hami dison ale inang
jumolo hami marsattabi
Ala tipang-tipang
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x
Sahat sahat ni sulo dainang
Sai sahat ma tubontean
Leleng hita mangolu dainang
Sai sahat tu panggabean
Ala tipang-tipang
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ......

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Alusia

Alu....si au
Alu....alu si au
Hasian Alusi au ito
Hasian Alusi au ito ho
Maragam ragam do anggo sita sita di hita manisia
Marasing rasing do anggo pangidoan diganup ganup jolma
Hamoraon hagabeon hasangapon ido di lului nadeba
Di hinadeba asalma tarbarita goarna tahe
Anggo diau tung asing do sitta sitta asing pangidoakku
Mansai ambal pe unang pola mangissak hamu tahe di au
Sasude na na hugoari dada i saut di au
Sitta sitta di au tung asing situtu do tahe
Tung holong ni roham isambing do na hupaima ima
Tung denggan ni basam basami do na huparsitta sitta
Asi ni roham ma ito unang loas au maila
Beharoham dok na hatam Alusi au
Alu....si au
Alu....alu si au

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Piso Surit

Piso surit... Piso surit...
Terdilo dilo... terpingko pingko...
Lalap la jumpa ras atena ngena
Ija kel kena turang tengahna gundari
Aku nimaisa turang tangis teriluh
Entabeh nari turang mata kena tertunduh
Siangna menda turang atena wari
Piso surit... Piso surit...
Terdilo dilo... terpingko pingko...
Lalap la jumpa ras atena ngena
Ija kel kena turang tengahna gundari
Remang mekapal turang keri bergehna
Tekuak manuk turang ibabo gelige
Enggo me selpat turang kite ku lepak
Piso surit... Piso surit...
Terdilo dilo... terpingko pingko...
Lalap la jumpa ras atena ngena
Engo engo medagena
Mulih mulih gelah kena
Bage me nindu rupa ari o turang

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Sinanggar Tulo

Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sada dua to...lu
Binilang ni da pamila....ngi
Jong jong hami na to ...lu
Jumulo hami marsatta .... bi
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Mardalan motor se....dan
Marsibolusan dohot le...reng
Mardalan si pori.....ban
Buriapus molo hube ...reng
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sinanggar tullo tullo a tullo
Sahat sahat ni so....lu
Sai sahat ma tu botte ... an
Leleng hita mango.....lu
Sai sahat tu panggabe.... an

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Cikala Le Pangpong

Cikala le pongpong oe,
ue merbuah si nangka bari le oe
si manguda bagendari en
dak mengkabari
Mela mo cituk kene turang
ulang ulaken kene male
ulah-ulah nde neidi bagi
ulang mo… dak bagi…
Kade mo lemlem pagemu
pucuk bincoli mo kabir-kabiren
kade mo kelleng ate mu
anak maholi man pabing-abingen
Pong kirpong lepong kirpong

Lagu Sumatera Utara (Batak) : A Sing Sing So

Ueeeee……..
Lugahon au da parau
Ullushon au da alogo
Tu huta ni da tulang i
Ueeeee…….
Lugahon au da parau
Ullushon au da alogo
Manang tu dia pe taho
Sotung manimbil roham da hasian
Paima so ro sirongkap ni tondim
Tiur ma tongtong langkani baoadi
Tarsongon…………
Parbissar ni mata niari da
Ueeeeee………

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Aek Sarulla

Aek Sarulla tudia ho laho
Tung ganjang ma antong dalanmi
Sai paboa majolo tu ahu
Niidam di tonga dalan i
Boan barita sian nadua
Patuduhon hinaulimi
Tung paboa husiphon tu ahu
Ni idam di tonga dalan i
Nungaleleng hundul hundul ahu
Di topi ni aek Sarulla i
Paimahon barita na i
Manang tu dia ibana laho
Angka tor dohot rura nadua
Nunga sun dipangkulingi ho
Ro ma ho sai husiphon tu ahu
Aek Sarulla tu dia ho laho
Aek Sarulla na mansai tio
Tung godang mangka lu ngu ni ho
Manang ise na marnida ho
So adong na mandok magopo
Ai inumon pe ho tung ta bo
Paradion pe ho tung ta bo
Nang pe laho au tu luat na doa
Tung so lupa do ahu sian ho

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Parompompom

Mangangkat ma inang da padidit
Sai solot dilubang ni satua
Si doli nunga loja mangaririt
Hape si boru sude nasai manjua
Siup
Sidodong sododong (sera2x) 2x
Porompompom3x peinang2x
Porompompom
Sai tudia ma inang da luluan
Da goring-goring da inang
Dabaen sobang
Tudia ma inang daluluan
Boru silaen da inang dabaen dongan
Sahat ma da inang da tu bottean
Leleng ma inang hita mangolu
Sai sahatma dainang tu panggabean
Siup
Sidodong sododong (sera2x) 2x
Porompompom3x peinang2x
Porompompom

Lagu Sumatera Utara (Batak) : O Pio

O pio, o pio.
Lao tu dia nama ho,opio o pio.
Bege au da hasian.
Langge inang da,na diporlakta inang da.
Manang so langge inang da.
Manang so langge pe inang da.
Da buatokku inang da, da langgeki.
Gabe inang da, da sai gabe inang da.
Da na mambuat lomona.
Manang so gabe pe inang da.
Ihuttononku inang da, da lomokki.
O pio, o pio.
Lao tu dia nama ho,opio o pio.
Bege au da hasian.
O pio, o pio.
Lao tu dia nama ho,opio o pio.
Bege au da hasian.
Langge inang da na diporlakta inang da.
Manang so langge inang da.
Manang so langge inang da.
Da buatokku inang da, da langeki.
Gabe inang da, da sai gabe inang da.
Da na mambuat lomona.
Manang so gabe pe inang da.
Ihuttononku inang da, da lomokki.
O pio, o pio.
Lao tu dia nama ho,opio o pio.
Bege au da hasian.
O pio, o pio.
Lao tu dia nama ho,opio o pio.
Bege au da hasian.

Lagu Sumatera Utara (Batak) : Sik Sik Sibatunikam

woohoo woohoo
sik sik sibatumanikam diparjoged sormadigottam
dinamanginani sibambangkar jula-jula sibambangkar jula-jula
woohoo woohoo
sik sik sibatumanikam diparjoged sormadigottam
dinamanginani sibambangkar jula-jula sibambangkar jula-jula
habang birik birik habang birik birik sattabi diloloanon
dipatakkas dipatilik dipatakkas dipatilik
bohi naguraponon
(habang birik birik habang birik birik sattabi diloloanon
dipatakkas dipatilik dipatakkas dipatilik
bohi naguraponon)
teringat si butet di medan, kenalan waktu di parapat
udara segar tambah sejuk lihat si butet selalu senyum
ku remas-remas tangannya di pinggir danau toba
ku ajak foto bersama untuk kenagan di rumah
woohoo woohoo
sik sik sibatumanikam diparjoged sormadigottam
dinamanginani sibambangkar jula-jula sibambangkar jula-jula
sibambangkar jula-jula
taradingdang dingdangdo taradingdang dingdangdo
taradingdang dingdangdo taradingdang dingdangdo
taradingdang dingdangdo taradingdang dingdangdo
horas!

Demikian Sobat sakuilmu, kumpulan lirik lagu daerah Sumatera Utara (Batak) yang bisa kita share.., semoga bermanfaat.

0 Response to "Kumpulan Lagu Daerah Sumatera Utara (Batak)"

Posting Komentar